dinsdag 17 maart 2015

Zangexpress | Zing je blijZingen maakt je vrolijker en steviger. Bovendien zorgt het voor ontspanning, blijkt uit onderzoek. 

 „Je gaat beter ademhalen en er komen feel­goodstofjes vrij.”

Zing je blijdoor Johanneke Stolk


M
elissa ’t Hart zingt vaak onder de douche. Daar worden veel van de liedjes geboren die ze gebruikt als zangcoach. Maar ze zingt ook als ze de was ophangt. Bij­voorbeeld een liedjes als Nothing really mat­ters van Mr. Probz. „Een mooi liedje. Sim­pel, maar het doet iets met je. Zingen ont­spant, je wordt er vrolijk van. Dreig ik griep te krijgen, dan is die na een stevig op­treden met een band bij mij vaak helemaal verdwenen.”

Ook Corrie van der Meijden ontspant tij­dens koorrepetities. „Als ik zing, is alle stress opeens weg. Mijn bloeddruk zakt meteen. Het kan echt een helende werking hebben. Ik heb in mijn leven een heel dier­baar iemand verloren van wie ik heel veel hield. Maar door te zingen, kon ik mijn ver­driet kwijt. Dat heeft mij echt heel erg ge­holpen.”

Twee vrouwen die op een heel verschillen­de manier met muziek bezig zijn. Rotter­damse ’t Hart (43) is de professional. Zij deed het conservatorium, werkte als (stu­dio) zangeres in bands en onder meer met Rob de Nijs, de Nits en Within Tempta­tion. Momenteel timmert ze vooral aan de weg met haar bedrijf ZangExpress. Voor de 67-jarige Van der Meijden is zingen meer een hobby, al is het wel een hobby waar zij al tientallen jaren veel tijd insteekt. Zij is een van de leden van het eerste uur van het Eindhovens Zang- en Operettekoor, dat dit jaar 25 jaar bestaat en dat op 8 no­vember viert met een groot jubilieumcon­cert met Lenny Kuhr.

Zoals Corrie zijn er velen: Nederland kent honderdduizenden amateurzangers en dui­zenden koren, hoewel die wel vergrijzen. Wat ’t Hart en Van der Meijden met elkaar gemeen hebben, is het heilige geloof in zin­gen als medicijn voor heel veel kwalen.

’t Hart zag het afgelopen kerst weer op de trappen van het stadhuis in Rotterdam. Daar trad voor de vierde keer een koor op van zo’n 240 stralende basisschoolleerlin­gen uit de hele stad onder toeziend oog van burgemeester Aboutaleb die de lichtjes in de kerstboom ontstak.

’t Hart: „Er staan filmpjes van die optre­dens en de voorafgaande repetities op You-Tube. Die zou iedereen eens moeten bekij­ken. Je ziet daar wat zingen met kinderen kan doen. Jongens en meisjes hebben op­eens een manier om zich op een gezonde manier te uiten, hun emoties te ontladen. Liedjes kunnen zó troostend werken. Bij­voorbeeld liedjes over pesten. Je breekt let­terlijk je eigen stem open, je eigen geluid. En je leert met je lichaam omgaan op een manier die vergelijkbaar is met yoga. Je ademhaling gaat veel dieper.”

Om al die redenen heeft ZangExpress een methode ontwikkeld die het makkelijker maakt voor leerkrachten om te zingen met hun leerlingen. Er zijn zelfs speciale oefe­ningen voor de ‘brommers’: die kinderen die je in iedere klas hebt die enthousiast, maar nogal monotoon mee brommen. Som­mige juffen en meesters beginnen nog een beetje sceptisch aan zo’n training van Me­lissa ’t Hart en haar collega Vashti de Ca­luwé, maar na een tijdje staat letterlijk ie­dereen uitbundig mee te zingen.

Corrie van der Meijden heeft soortgelijke ervaringen bij de optredens van haar koor in bejaardentehuizen. „Ik weet nog goed dat er een keer een mevrouw in de zaal zat die haar ogen steeds stijf dicht had. Ze leek te slapen of er in elk geval niet helemaal meer bij te zijn. Tot ze een liedje van vroe­ger hoorde, haar ogen opende en begon mee te zingen. Dat is zó mooi om te zien! Je gaat dan na afloop echt met een goed ge­voel naar huis.

„Zingen is gewoon gezond. Toen ik begon in mijn eerste koor, merkte ik gelijk dat mijn conditie vooruitging. Het is heel goed voor je ademhaling. Je longinhoud wordt groter. En daarnaast komen er diezelfde feelgoodstofjes vrij die je ook schijnt te krij­gen van seks en van het eten van chocola. Ook dat is mooi meegenomen, ha, ha, ha!” Dan zijn er natuurlijk nog de sociale voor­delen, onderstreept ze. „Als we met zijn allen zingen, hangt er zo’n heerlijke sfeer. Het gaat om een hele leuke groep van zo’n veertig vrouwen en mannen. Er wordt veel gelachen.”

’t Hart: „Zingen in een koor zorgt voor een gevoel van saamhorigheid. Je werkt heel nauw samen, je leunt op de anderen en de anderen op jou. Je komt met elkaar in een bepaalde flow. En je komt inderdaad in con­tact met jezelf. Mensen die bijvoorbeeld be­scheiden of verlegen zijn, komen toch over een drempeltje heen. Ook daar kan je veel profijt van hebben.” 


Corrie van der Meijden (in het rood): „Als ik zing, is alle stress opeens weg. Mijn bloeddruk zakt meteen. Het kan echt een he­lende werking hebben. 
Zangcoach Melissa ’t Hart. 

www.zangexpress.nl | www.eindhovenszangenoperettekoor.nl

Copyright (c)2015 BN DeStem 17/03/2015


Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze blog en wil jij ook leren zingen? Nieuwe Nobelaer verzorgt ook zanglessen. Er zijn verschillende lesvormen mogelijk, van individuele lessen tot groepslessen. Een van die groepslessen is de cursus Hello Music. In deze cursus krijg je in een groepje zangles. Het is een leuke cursus waar je op uitgebreide wijze samen kennis maakt met zang.

Kun je niet meer wachten?! Geef je dan snel op!